Φωτογραφίες: Εθελοντές συσκευάζουν την Κοινοτική Κουζίνα του Αγίου Μιχαήλ για να βοηθήσουν στην προετοιμασία γευμάτων για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Craig Press

Φωτογραφίες: Εθελοντές συσκευάζουν την Κοινοτική Κουζίνα του Αγίου Μιχαήλ για να βοηθήσουν στην προετοιμασία γευμάτων για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Craig Press

Φωτογραφίες: Εθελοντές συσκευάζουν την Κοινοτική Κουζίνα του Αγίου Μιχαήλ για να βοηθήσουν στην προετοιμασία γευμάτων για την Ημέρα των ΕυχαριστιώνCraig Press

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *